slovensky | english

Lienka logo

Čo by mali rodičia vedieť o Montessori

(dovysvetľovanie niektorých častí prebehne na spoločnom stretnutí)

Je dobré, keď rodičia rešpektujú pravidlá materskej školy. Rešpektujú tak svoje deti.

 • Telefonujte do SMŠ Lienka v čase keď nie je elipsa,
 • Telefonujte do SMŠ Lienka v čase keď nie je obedný odpočinok,
 • V dobe elipsy nežiadajte učiteľov aby sa s Vami porozprávali.
Nenarušíte tak atmosféru, ktorá pre deti navodzuje kľud a pokoj. Ď A K U J E M E.

1. PRÍCHOD A ODCHOD DIEŤAŤA

 1. Naplánujte príchod dieťatka do Súkromnej materskej školy do 8.00 hod. Dieťatko sa tak stihne pred elipsou porozprávať s kamarátmi a napapať.
 2. Pri príchode do triedy je dôležité, aby sa dieťatko pozdravilo s učiteľkou / učiteľom. Rodič pri privítaní nesmie chýbať. Oficiálne tak rodič svoje dieťatko odovzdá pani učiteľke / pánovi učiteľovi.
 3. Pri odchode z triedy sa dieťatko rozlúči s učiteľkou / učiteľom podaním ruky. Nie je to iba z hľadiska spoločenského správania, Je to aj z hľadiska toho, že učiteľka / učiteľ vždy vie, že dieťatko odchádza domov.
 4. Dieťatko môže vyzdvihnúť iba zákonný zástupca dieťaťa a ním poverený človek, ktorý je uvedený na splnomocnení v Z M L U V E . Musí tam byť riade uvedené meno, priezvisko a číslo OP.
 5. Pokiaľ svojmu dieťatku sľúbite že prídete v uvedený čas (napríklad pred spinkaním, hneď keď sa zobudí... ) svoje slovo dodržte.
 6. Ak nastane situácia, kedy dopredu viete, že pre dieťatko nemôžete prísť do konca prevádzky SMŠ Lienka, dajte to včas vedieť pani učiteľke /pánovi učiteľovi.
 7. Ak je Vaše dieťatko choré, bezodkladne to dajte vedieť pani učiteľke / pánovi učiteľovi.
 8. Dieťatko má byť v kolektíve zdravé, bez známok ochorenia. V škôlke sa nesmú podávať žiadne lieky, preto o takúto službu nežiadajte učiteľov.

2. ORGANIZÁCIA V ŠATNI:

 1. Všetky veci Vášho dieťatka je nutné podpísať!
 2. Mokré oblečenie si dá dieťatko na svoj vešiak pred jedálňou SMŠ Lienka. Tam oblečenie nájdete. Neidentifikovateľné veci dáme do koša na chodbe s názvom STRATKO!
 3. Na vešiaku nájdete aj mokrý pršiplášť. Po jeho vysušení vráťte pršiplášť do obalu v skrinke na vrchnú poličku. Ďalej na vešiaku nájdete v zimných mesiacoch aj zimný overal, či oteplovačky s bundou.
 4. Je nutné, aby deti mali v zimnom období nepremokavú obuv!
 5. Je nutné, aby dieťatko malo v skrinke na vrchnej poličke uložené náhradné oblečenie v sáčku.
 6. Dieťa by v škôlke malo mať také oblečenie a obuv, ktoré si dokáže samé obliecť a obuť.
 7. Topánky na von deti v spolupráci s rodičmi uložia pod skrinky. Papučky musia byť vždy uložené v skrinke na najspodnejšom mieste.
 8. Čižmy zasuňte dozadu za papučky. Po použití čižiem a následnom vysušení ich uložte v spolupráci s dieťatkom do spodnej poličky v skrinke za papučky.
 9. Oblečenie v ktorom dieťatko prišlo do škôlky a v ktorom má ísť von zaveste na vešiak v skrinke tak, aby sa z vešiaka nezošmyklo.
 10. V skrinke v spolupráci v dieťatkom udržujte poriadok.

3. ELIPSA:

 1. Elipsa v triede Montelienok začína 8.30 hod. Trvá približne ½ hodinu. Na elipse sa dieťatko koncentruje, ukludňuje, pripravuje na dopoludňajšiu prácu s pomôckami, alebo je tu predstavená téma od ktorej sa odvíja nasledujúca práca. Pre dieťatko je to dôležitá aktivita.
 2. V prípade, že prídete v čase prebiehajúcej elipsy, príďte v úplnej tichosti, nehovorte na učiteľov a ostatné deti (ani pozdrav). Vaše dieťa by sa malo zaradiť bez akéhokoľvek vyrušovania. Ak to dieťatko nedokáže, môže sa ísť naraňajkovať. Vy ale musíte počkať pred jedálňou. V žiadnom prípade nemôže dieťatko ostať bez Vás.

4. PREDMETY Z DOMU:

 1. Dieťatko si z domu môže priniesť jednu hračku (plyšáka, knihu.... na spanie).
 2. Musí byť primeranej veľkosti aby sa vošla do skrinky na chodbe SMŠ Lienka.
 3. Predmet / hračka nesmie vydávať žiadne zvuky.
 4. Dieťatko za svoj predmet / hračku zodpovedá (aj vonku).

5. SLADKOSTI:

 1. Nedávajte deťom do škôlky sladkosti.
 2. Nenechávajte jedlo a sladkosti ani v skrinke.
 3. Keď má dieťatko sviatok, prineste prosím radšej ovocie, alebo domáci koláč, tortu...

6. KONZULTÁCIE:

 1. V prípade, že rodič potrebuje riešiť väčší problém týkajúci sa jeho dieťatka, konzultáciu si prosím dopredu dohodnite.
 2. Počas práce učiteľky s deťmi je možné vybaviť iba bežné informačné záležitosti.

7. INFORMÁCIE O MONTESSORI PROGRAME:

 1. Informácie o Montessori pedagogike sú vyvesené na www stránke.
 2. Informácie o dostupnej literatúre alebo požičanie niektorých kníh je možné u pani riaditeľky.
 3. Robíme informatívny kurz Montessori pedagogiky pre rodičov.

8. AKCIE V ŠKOLKE:

 1. Informácie o akciách škôlky si môžete pozrieť na: http://www.smslienka.sk/celorocny-plan.
 2. Doplňujúce informácie o akciách nájdete buď na webe, facebooku alebo ich dostanete e-mailom.
 3. Ak sa vyberajú peniaze na akciu, je potrebné uhradiť ich načas. V prípade neuhradenia do uvedeného termínu sa dieťatko akcie nezúčastní.
 4. Niektoré akcie sa opakujú každý rok. Deti na nich majú svoju dôležitú rolu, úlohu...Je veľká škoda ak dieťatko na akciu nacvičuje a nakoniec sa jej nezúčastní.
 5. Uvítame Vašu pomoc pri príprave akcií, kostýmov, s vyzdobovaním.... Vopred za Vašu pomoc ďakujeme.

9. JEDLO:

 1. Jedlo si dieťatko samé prestiera na stôl, natiera si pečivo, nalieva čaj... Tiež si dieťatko určí čo bude jesť a v akom množstve. (Viac o pripravovaní jedla v článku na web stránke.).
 2. Ak má dieťatko na niečo alergiu, alebo niečo nesmie jesť je nutné aby ste nám to oznámili.

10. POOBEDNÝ ODPOČINOK:

 1. Po obede si deti vyčistia zuby, idú na WC a ľahnú si na ležadlá.
 2. Deti musia mať pyžamo.
 3. Deti nemusia spať, je však potrebné aby si oddýchli.
 4. Kto ide po obede domov, čaká na stoličke. Rodičov prosíme o dochvíľnosť.
 5. Keď sa dieťatko pociká alebo pokaká, nájdete mokré veci v skrinke uložené v sáčku.

11. ŠPERKY A SPONNKY DO VLASOV:

 1. Nedávajte deťom do škôlky šperky, retiazky na krk, drahé sponky do vlasov...

12. ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY:

 1. V dobe rôznych školských prázdnin môže byť prevádzka SMŠ Lienka obmedzená.
 2. V dobe zimných, vianočných a letných prázdnin je prevádzka SMŠ Lienka prerušená. Viď: http://www.smslienka.sk/celorocny-plan

13. ZÁSUVKA V TRIEDE:

 1. Každé dieťatko má svoj šuflíček v triede.
 2. Je to jeho súkromná priehradka, a to všetci rešpektujeme.
 3. Niekedy je potrebné v ňom urobiť poriadok. Prosíme Vás rodičov, aby ste k tomu pristupovali s citom, pretože pre Vás nepotrebné veci sú pre deti pokladom. Niekedy sa stane, že si deti do šuflíčka dajú časti pomôcok, hračiek, stavebníc...a nám to potom moc chýba. Ďakujeme že nám tieto veci vrátite.

Tieto webové stránky môžu využívať technológiu „cookies“, ktorá pomáha ich lepšiemu fungovaniu. Pri prezeraní stránok môžu byť niektoré cookies stiahnuté do vašeho počítača. Používaním stránok súhlasíte s použitím cookies. To nám pomáha zlepšovať obsah stránok tak, aby bol pre vás viac relevantný a lepšie využiteľný. Ďalšie informácie nájdetete v záložke Ochrana osobných údajov