slovensky | english

Lienka logo

Lienkina trieda

Lienkinu triedu navštevujú deti vo od 3,5 do 4 - 5 rokov. Táto trieda, tak ako aj ostatné triedy, je veľmi pekne, moderne a útulne zariadená. Na príťažlivosti jej pridáva krásny veľký drevený hrad so schodíkami a šmýkačkou, ale aj námetové hracie kútiky, napr. stánok s potravinami, kaderníctvo, kuchynka či opravárska dielňa. V triede sa nachádza množstvo didaktických pomôcok a materiálov nevyhnutných pre kvalitný edukačný proces či už z oblasti výtvarnej, literárnej, jazykovej, matematickej, pracovnej, telesnej a ďalších.

U detí sa okrem nadobúdania poznatkov a vedomostí zameriavame aj na rozvoj celoživotných pravidiel - aktívneho počúvania, úcty a pravdivosti ako i rozvoju zručností života – priateľstvo, spolupráca a trpezlivosť (vychádzajúceho z plánu ITV).

Prostredníctvom rôznych edukačných a pracovných aktivít, tvorivých a námetových hier a  podnetného prostredia sa snažíme o to, aby každý deň bol pre našich Lienkáčov zaujímavým a obohacujúcim o nové poznatky, zručnosti a zážitky.

Okrem každodenných činností, ktoré v našej triede prebiehajú, navštevujú Lienočky popoludňajšie záujmové krúžky na ktorých sa rozvíjajú osobnostné stránky dieťaťa. Aktuálne sú to krúžky: výtvarný, tanečný, hudobný a lego krúžok.

Chceme aby sa u nás deti cítili čo najlepšie a najpríjemnejšie. Snažíme sa u nich posilňovať pocit istoty a bezpečia trpezlivým, milým a priateľským prístupom, pohladením či objatím.


Tieto webové stránky môžu využívať technológiu „cookies“, ktorá pomáha ich lepšiemu fungovaniu. Pri prezeraní stránok môžu byť niektoré cookies stiahnuté do vašeho počítača. Používaním stránok súhlasíte s použitím cookies. To nám pomáha zlepšovať obsah stránok tak, aby bol pre vás viac relevantný a lepšie využiteľný. Ďalšie informácie nájdetete v záložke Ochrana osobných údajov