slovensky | english

Lienka logo

Výtvarný

výtvarnáVýtvarná s Nataškou

Prečo prihlásiť Vaše dieťa práve na výtvarnú výchovu?

Výtvarná výchova obsahuje zložky citovej a rozumovej výchovy. Taktiež je komplexným spôsobom poznávania sveta, na ktorom sa vzájomne podieľajú všetky zložky osobnosti - cit a rozum, intuícia aj intelekt, fantázia a temperament, vedomé aj nevedomé duševné aktivity. Cieľom výtvarnej výchovy je prostredníctvom výtvarnej tvorby rozvíjaťjedinečnú osobnosť Vášho dieťaťa s vlastnými názormi a predstavami.

Výtvarná tvorba má priamy význam pre formovanie tvorivosti aj v iných sférach ľudskej činnosti. Výtvarné umenie prijíma inšpirácie z rôznych oblastí - aktivity človeka, prírodné deje. V rámci školskej výuky predstavuje najbohatšie medzipredmetové presahy.

Prípravné štúdium vychádza zo spontánnych výtvarných činností dieťaťa, z automotivačnej hravosti a detskej naratívnosti. Vyučovanie je zamerané na oboznámenie dieťaťa s vyjadrovacími prostriedkami, technickými postupmi a odpútanie sa od schém a stereotypov v zobrazovaní a podporu detskej kreativity.

Výtvarná výchova bude obsahovať aj prvky arteterapie, nakoľko práve arteterapia umožňuje slobodné sebavyjadrenie, podporuje a uľahčuje komunikatívnosť a napomáha k vyjadreniu emócií. Práve arteterapia využíva výtvarnú činnosť ako prostriedok sebavyjadrenia bez toho, aby sa snažila o esteticky uspokojivý výsledok. Preto je výtvarný proces dostupný všetkým, nielen tým výtvarne nadaným.

Suma na polrok: 25,- EUR+ poplatok do ZRPŠ ZUŠ Martin

Vyučovací jazyk: Slovenský

Prihláška do krúžku


Tieto webové stránky môžu využívať technológiu „cookies“, ktorá pomáha ich lepšiemu fungovaniu. Pri prezeraní stránok môžu byť niektoré cookies stiahnuté do vašeho počítača. Používaním stránok súhlasíte s použitím cookies. To nám pomáha zlepšovať obsah stránok tak, aby bol pre vás viac relevantný a lepšie využiteľný. Ďalšie informácie nájdetete v záložke Ochrana osobných údajov